Noi contracte pentru serviciile de Internet si telefonie

Conform noului cadru legal din domeniul telecom, incepand cu 25 februarie 2012, in scopul protectiei consumatorilor, contractele incheiate de acestia cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice vor contine mai multe clauze minime obligatorii.

De asemenea, noile dispozitii legale stabilesc, printre altele, un prag maxim pentru durata initiala a contractului si aduc unele modificari referitoare la incheierea contractelor la distanta ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice.

Durata maxima initiala a contractelor incheiate cu utilizatorii finali persoane fizice nu mai poate depasi 24 de luni. Furnizorii au obligatia de a le oferi consumatorilor si posibilitatea de a beneficia de servicii pentru o durata contractuala de cel mult 12 luni, astfel incat acestia sa poata alege oferta care se potriveste cel mai bine nevoilor lor. Totodata, in cazul in care utilizatorii finali persoane juridice doresc sa beneficieze de servicii de comunicatii electronice in conditiile oferite consumatorilor, furnizorii au obligatia sa dea curs solicitarilor acestora.

In ceea ce priveste clauzele contractuale, potrivit noilor reglementari, operatorii au obligatia de a include in contracte, printre altele, restrictiile pe care le impun in ceea ce priveste utilizarea echipamentului terminal, categoriile de masuri pe care le pot lua in cazul aparitiei unor incidente sau amenintari de securitate, precum si informatii privind procedurile de gestionare a traficului in scopul de a evita congestionarea retelei. Aceste informatii vor permite abonatilor, de exemplu, sa afle daca furnizorul le va restrictiona accesul catre anumite site-uri sau aplicatii de pe internet, daca le va coda telefonul in reteaua sa sau daca le va limita viteza de transfer dupa atingerea unui anumit volum al traficului.

In cazul incidentelor sau amenintarilor de securitate, furnizorii trebuie sa prevada in contract tipul de actiune pe care ar putea sa o intreprinda si impactul acesteia asupra continuitatii furnizarii retelelor si serviciilor la un nivel normal (de exemplu: limitare, restrictionare sau intrerupere a serviciului), precum si conditiile in care se vor produce aceste restrictionari.

In afara acestor noi clauze, contractele trebuie sa contina, ca si pana acum, datele de identificare a furnizorului, serviciile oferite, calitatea asigurata, tarifele si modul de aplicare a acestora, modalitatea de obtinere a informatiilor la zi privind tarifele, termenul de conectare initiala, tipurile de servicii de asistenta tehnica oferite, durata contractului, conditiile de reinnoire si incetare a contractului, informatii privind suspendarea serviciului, despagubirile in cazul nerespectarii clauzelor contractuale si procedura de solutionare a litigiilor. Mai multe informatii despre ce trebuie sa contina contractele incheiate cu utilizatorii finali sunt publicate pe pagina de internet a ANCOM.

In plus, potrivit reglementarilor ANCOM, contractele incheiate pentru furnizarea de servicii de acces la internet trebuie sa contina clauze referitoare la parametri de calitate precum: viteza nominala/maxima de transfer a datelor, viteza minim garantata, daca este cazul, intarzierea si variatia intarzierii de transfer, rata pierderii de pachete, termenul de la care va incepe furnizarea accesului la internet, exprimat in zile calendaristice, precum si termenele de remediere a deranjamentelor si de solutionare a reclamatiilor utilizatorilor, exprimate in ore.

Furnizorii vor publica trimestrial pe paginile lor de internet valorile acestor parametri, prima raportare urmand sa aiba loc la data de 25 aprilie 2012. Mai multe informatii cu privire la parametrii de calitate aferenti serviciului de acces la internet, aici.
Aceste modificari se aplica atat contractelor incheiate incepand cu 25 februarie 2012, cat si contractelor aflate in derulare, furnizorii avand obligatia de a le modifica, precum si de a informa abonatii despre acest lucru. Avand in vedere ca aceste modificari sunt impuse de prevederile legale, iar nu o manifestare de vointa a furnizorilor in sensul modificarii unilaterale a clauzelor contractuale, utilizatorii aflati in perioada minima contractuala nu vor putea invoca aceste modificari pentru a solicita rezilierea contractului fara plata penalitatilor agreate.

(Sursa: ANCOM)

Comenteaza